AdMassCGP_2024_100let logo

VABILO NA OBČNI ZBOR

ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA, MILČINSKEGA 2

1000 LJUBLJANA

 

 

VABILO IN DNEVNI RED

 

Sklicujem redni občni zbor atletskega društva MASS Ljubljana, ki bo v torek, 19.04.2016, ob 19.00 uri v sejni sobi AD MASS Ljubljana, Milčinskega ulica 2, Ljubljana.

 

DNEVNI RED:

  1. Uvodni nagovor predsednika društva.
  2. Sprejem dnevnega reda.
  3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora.
  4. Izvolitev delovnih teles občnega zbora, verifikacijske komisije, zapisnikarja.
  5. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora.
  6. Poročilo o delovanju društva za leto 2015.
  7. Razno.

 

V Ljubljani, 01.04.2016

Športni pozdrav!

Predsednik AD MASS

Dušan OLAJ

 

Priloge :

Poročilo o delovanju društva AD Mass za leto 2015

povezave

URADNE URE

KONTAKT

Vse pravice pridržane | AD Mass Ljubljana | 2024