AD Mass

AD Mass

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

OBVESTILO

Odhod avtobusa:

v soboto, 6.5.2017 v Radovljico na prvenstvo Slovenije v mnogoboju (U12) bo ob 8h.

v nedeljo, 7.5.2017 v Slovensko Bistrico na prvenstvo Slovenije v mnogoboju (U14) bo ob 7.30h.