AdMassCGP_2024_100let logo

VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR

VABILO IN DNEVNI RED

Sklicujem redni občni zbor atletskega društva MASS Ljubljana, ki bo v torek, 31.08.2021, ob 19.00 uri v sejni sobi AD MASS Ljubljana, Milčinskega ulica 2, Ljubljana ali v primeru večjega števila udeležencev v Bravo baru ali v atletski dvorani ŠP Šiška.

DNEVNI RED:

1. Uvodni nagovor predsednika društva.

2. Sprejem dnevnega reda.

3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora.

4. Izvolitev delovnih teles občnega zbora, verifikacijske komisije, zapisnikarja.

5. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora.

6. Poročilo o delovanju društva za leto 2020 s finančnim poročilom za leto 2020.

7. Program dela društva v letu 2021

8. Sprejem dokumenta Strategija razvoja atletike v Ljubljani

9. Razno.

V Ljubljani, 20.08.2021

Športni pozdrav!

Predsednik AD MASS Ljubljana

Albert Šoba

povezave

URADNE URE

KONTAKT

Vse pravice pridržane | AD Mass Ljubljana | 2024