AD Mass

AD Mass

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

EKIPNO U20 in EKIPNO U16

Odhod avtobusa v SLOVENJ GRADEC na ekipno prvenstvo U20, bo v soboto, 21.5. ob 9.45h.

Odhod avtobusa v NOVO GORICO na ekipno prvenstvo U16, bo v nedeljo, TUDI ob 9.45h.

Naj bo uspešen tekmovalni vikend!!