AD Mass

AD Mass

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

OBVESTILO

ODHOD AVTOBUSA NA EKIPNO PRVENSTVO V NOVO MESTO BO:

v soboto ob 12.15

v nedeljo ob 12.00