AdMassCGP_2024_100let logo

REDNI OBČNI ZBOR

ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA, MILČINSKEGA 2

1000 LJUBLJANA

VABILO IN DNEVNI RED

Sklicujem redni občni zbor atletskega društva MASS Ljubljana, ki bo v sredo, 18.04.2018, ob 19.00 uri v sejni sobi AD MASS Ljubljana, Milčinskega ulica 2, Ljubljana.

DNEVNI RED:

  1. Uvodni nagovor predsednika društva.
  2. Sprejem dnevnega reda.
  3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora.
  4. Izvolitev delovnih teles občnega zbora, verifikacijske komisije, zapisnikarja.
  5. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora.
  6. Poročilo o delovanju društva za leto 2017.
  7. Odstopna izjava predsednika AD MASS Ljubljana in izvolitev vršilca dolžnosti predsednika za dobo enega leta do rednih volitev predsednika
  8. Razno.

V Ljubljani, 08.04.2018

Športni pozdrav!

Predsednik AD MASS Ljubljana

Gregor Istenič

 

 

povezave

URADNE URE

KONTAKT

Vse pravice pridržane | AD Mass Ljubljana | 2024