SKLIC REDNEGA OBČNEGA ZBORA

 

ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA, MILČINSKEGA 2

1000 LJUBLJANA

 

REDNI OBČNI ZBOR

Sklicujem redni občni zbor Atletskega društva MASS Ljubljana, ki bo v torek, 21.03.2017, ob 19.00 uri v sejni sobi AD MASS Ljubljana, Milčinskega ulica 2, Ljubljana.

DNEVNI RED:

 1. Uvodni nagovor predsednika društva.
 2. Sprejem dnevnega reda.
 3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora.
 4. Izvolitev delovnih teles občnega zbora, verifikacijske komisije, zapisnikarja.
 5. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora.
 6. Poročilo o delovanju društva za leto 2016
 7. Odstopna izjava predsednika društva in izredne volitve novega predsednika društva ter nadomestitev predsednika UO društva
 8. Razno.

 

V Ljubljani, 03.03.2017

Športni pozdrav!

Predsednik AD MASS

Dušan OLAJ

 

 

 

 

 • Vse objave
 • Obvestila
 • Tekmovanja
  •   Back
  • Rezultati
  • Smoki pokal
  • Napovednik

PISARNA

Vse pravice pridržane - AD Mass | 2022