SKLIC REDNEGA OBČNEGA ZBORA

 

ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA, MILČINSKEGA 2

1000 LJUBLJANA

 

REDNI OBČNI ZBOR

Sklicujem redni občni zbor Atletskega društva MASS Ljubljana, ki bo v torek, 21.03.2017, ob 19.00 uri v sejni sobi AD MASS Ljubljana, Milčinskega ulica 2, Ljubljana.

DNEVNI RED:

 1. Uvodni nagovor predsednika društva.
 2. Sprejem dnevnega reda.
 3. Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora.
 4. Izvolitev delovnih teles občnega zbora, verifikacijske komisije, zapisnikarja.
 5. Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora.
 6. Poročilo o delovanju društva za leto 2016
 7. Odstopna izjava predsednika društva in izredne volitve novega predsednika društva ter nadomestitev predsednika UO društva
 8. Razno.

 

V Ljubljani, 03.03.2017

Športni pozdrav!

Predsednik AD MASS

Dušan OLAJ

 

 

 

 

Kontakt

Atletsko Društvo Mass Ljubljana
Milčinskega ulica 2
1000 Ljubljana
Slovenija


Telefon: 01 438 59 10
GSM: 040 457 876 / Albert Šoba


E-pošta: info@admass.si
Spletna stran: www.admass.si

Vpis v atletsko šolo

Uradne ure pisarne: 15:00-16:00


Otroška atletika, kategorija U8 (2 treninga/teden):

 • 30 €/mesec
 • ponedeljek-sreda (16:00-17:15)
 • torek-četrtek (16:00-17:15)

Kategorija U10 - U16 (2 treninga/teden):

 • 30 €/mesec
 • ponedeljek-sreda (16:00-17:30)
 • torek-četrtek (16:00-17:30)

Kategorija U10 - U16 (3 treningi/teden):

 • 35 €/mesec
 • ponedeljek-sreda-petek (16:00-17:15)
 • torek-četrtek-petek (16:00-17:30)

Kategorija U18 - člani:

 • 40 €/mesec
 • vsak dan (po planu treninga trenerja)