AD Mass

AD Mass

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

SREČNO, ZDRAVO, RAZIGRANO IN NASMEJANO LETO 2018

Staro leto je požeto,

prazno je strnišče sanj,

Novo leto je odeto v pajčolan pričakovanj.

 

Stare šale so ostale v spomin na neke dni,

nove šale bodo vžgale smeh in iskre v očeh.

 

Stare čase shrani zase,

skrbno zloži jih v srce,

ker gotovo boš na novo našel v njih prijatelje.    (Andrej Bleiweis)

 

V prihajajočem letu vam želimo veliko športnih uspehov in izpolnjenih sanj.

AD MASS LJUBLJANA