AdMassCGP_2024_100let logo

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U14 (2010 in 2011)

V sobota, 11. marec 2023 organiziramo DRŽAVNO PRVENSTVO ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U14.

Kategorije in discipline:

PIONIRJI – 13 (2010)
60 m, 600 m, 50 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
daljina (cona odriva), troskok (cona odriva), višina, palica
PIONIRKE – 13 (2010)
60 m, 600 m, 50 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
daljina (cona odriva), troskok (cona odriva), višina, palica
Na tekmovanju lahko nastopijo samo pionirji / pionirke, letnik 2010.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v dveh (2) disciplinah. Kdor nastopi v teku na 600 m, ta
dan ne more nastopiti v nobeni drugi disciplini.
V teku na 600 m lahko v eni skupini nastopi največ pet (5) tekmovalcev.

Predlog okvirnega urnika:

10.50 OTVORITEV TEKMOVANJA
11.00 Teki prvenstev
14.30 DALJINA (ž) PALICA (m)
DALJINA (m) PALICA (ž)
TROSKOK (ž) VIŠINA (m)
TROSKOK (m) VIŠINA (ž)

Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 50 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. – 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. – 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na

6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino in troskoku, imajo atleti
štiri (4) poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve
(2) skupini – slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
OPOMBA:
V skoku v daljino in troskoku se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva
obsega odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone
odriva za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:

višina (pionirji) 120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke) 100 cm, po 5 cm do 130 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (pionirji) po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor;
palica (pionirke) po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom tekmovanja.
Posebnosti – troskok (cona odriva):
Dolžina zaleta v troskoku za pionirje in pionirke je 15.00 m.
Cona odriva v troskoku za pionirje je maksimalno 8.00 m od jame.
Cona odriva v troskoku za pionirke je maksimalno 7.00 m od jame.
Posebnosti – palica:
Dolžina zaleta pri palici za pionirje in pionirke je 12.00 m.
Dolžina palice za pionirje in pionirke je 3.35 m.

Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 14 zlatih, 14 srebrnih in 14 bronastih medalj;

povezave

URADNE URE

KONTAKT

Vse pravice pridržane | AD Mass Ljubljana | 2024